Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta

Puheenjohtaja: Seppo Ahokas
Varsinaiset jäsenet: Ari Lehto, Mikko Puttonen, Eeva Talka, Elina Kivivuori-Halinen, Arvo Tammela
Varajäsen: Veikko Tissari

Johtokunnan tehtävä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta, rakennustoimintaa, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen sen mukaan mitä johtokunnan johtosäännössä sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.