Kirkkovaltuusto

Seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Laukaan seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä.

Kirkkovaltuusto päättää mm. kirkon, siunauskappelin, seurakuntatalon ja leirikeskuksen rakentamisesta, uusien virkojen perustamisesta ja seurakunnan talousarviosta. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston ja seurakunnan työalojen johtokunnat.

Jäsenet 2019-2022

Alvoittu Hanna
Ek Terhi
Hintikka Raimo
Humalajoki Esa
Kautto Marjukka
Korhonen Aira
Kovanen Eeva-Liisa
Kovanen Seija
Lauronen Mirja
Lehto Ari
Marjanen Elina
Mäki-Kulmala Hanna-Kaisa
Naukkarinen Eila
Niemistö Juha
Niinikoski Juha
Närhi Risto
Rautiainen Taavi
Saari Ulla-Maija
Senilä Katja
Sysmäläinen Maija
Talka Eeva
Tammela Arvo
Tammenoja Esko
Toikkanen Auli
Tuomaala Kalervo
Vidgren Jukka
Vänskä Eliisa

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa ja talouden ja omaisuuden hoitoa sekä valvoo seurakunnan etua. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja valvoo kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Jäsenet 2019-2020

Harri Romar, khra, pj
Tammela Arvo, varapj (henkilökohtainen varajäsen Pylväläinen Aimo)
Alvoittu Hanna (Niemistö Juha)
Kautto Marjukka (Lehto Ari)
Korhonen Aira (Talka Eeva)
Kovanen Eeva-Liisa (Mäki-Kulmala Hanna-Kaisa)
Lauronen Mirja (Kovanen Seija)
Närhi Risto (Mäkelä Jukka)
Sysmäläinen Maija (Toikkanen Auli)
Tuomaala Kalervo (Vänskä Eliisa)
Vidgren Jukka (Kinnunen Jorma)