Toivon työala

Toivon työalaan kuuluvat varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö (kerhot, leirit, retket, tapahtumat) sekä nuoriso- ja rippikoulutyö (nuortenillat, leirit, retket, tapahtumat, isoskoulutus, kerhonohjaajakoulutus, kouluyhteistyö).

Työalan tehtävät

• Tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua
• Tukea kotien kristillistä kasvatusta
• Vahvistaa lapsen ja nuoren osallisuutta seurakuntaan
• Olla kasvatuskumppanina perheille ja kouluille

Toivon työalan johtokunta

Puheenjohtaja: Anne Rantakaulio
Varsinaiset jäsenet: Pauliina Hytönen, Arja Mäkelä, Mika-Olli Anttila, Jouni Toikkanen, Simo Pannula
Varajäsenet: Seija Kovanen ja Hanna Järvinen