Kodin siunaaminen

Kodin siunaamisen rukoushetken voi viettää milloin vain. Sen voi yhdistää esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan. Kodin siunaamisen voi merkitä vihki- tai perheraamattuun.

Siunaamisen rukoushetken toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Kotia siunattaessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille.

Jos haluat papin toimittamaan kodin siunaamisen, ajankohta sovitaan kirkkoherranvirastossa, p. 0400 821 132.

Enemmän tietoa kodin siunaamisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivulla.