Maaliskuu 2019

Kirja: Caroline Leaf: Täydellinen minä - identiteetin piirustukset. Päivä Oy 2017.

Caroline Leaf on toiminut pitkään aivotutkijana. Hänen kiinnostuksensa kohteena on kognitiivinen neurotiede ja aivojen neuroplastisuus. Edellisessä kirjassaan "Kytke aivosi päälle" Leaf avaa neuroplastisuuden käsitettä. Lyhyesti tiivistäen neuroplastisuus tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy oman ajattelun, ajatusmaailmansa ja valintojensa kautta vaikuttamaan aivojensa toiminnalliseen ja fyysiseen muokkautuvuuteen. Ajatuksemme vaikuttavat meihin sekä psyykkisesti että fyysisesti.

Uudessa kirjassaan Leaf vie ajatteluaan eteenpäin. Hän etsii oman tieteenalansa näkökulmasta vastausta kysymyksiin, kuka minä olen tai kuka minun on tarkoitus olla, ymmärränkö itseäni, onko minulla tarkoitus ja merkitys Jumalan suunnitelmassa vai olenko vain evoluution sokeiden voimien tuote? Leafin vastaus on, että Jumala on tehnyt meistä jokaisesta ainutlaatuisen ja haluaa, että löydämme Hänen tarkoittaman itsemme. Jumala on asettanut meihin jokaiseen merkityksen - "täydellisen minän" ja sen löytämiseen kirja keskittyy.

Kirjan sisällön rakenne on lyhyesti seuraava: alkuosaan Leaf on koonnut tieteellistä teoriaa ajattelunsa tueksi ja liittänyt niihin vastaavuuksia Raamatun sisällöstä. Kirjan toiseen osaan on rakennettu "ainutlaatuisuuden laadullisen arvioinnin apuväline", jonka avulla voi itse tutkailla omaa tapaa toimia ja ajatella. Kirjan loppuosassa on vielä harjoituksia, joiden tarkoitus on auttaa tiedostamaan, miten ajattelet, tunnet ja valitset täydellisestä minästä käsin ja kuinka voit kehittää ajattelutaitojasi.

Kirjan aihe kiinnosti minua kovasti. Tämä päivä on täynnä itsensä tutkiskelusta ja löytämisestä kertovia kirjoituksia. Netistä hakusanalla "itsensä löytäminen" ruutuun ilmestyy kymmeniä, ellei satoja erilaisia sivustoja, jotka kertovat, kuinka löydän itseni.

Miten kirja sitten eroaa muista? Oliko siinä jotain uutta tai erilaista? Oman lukemisen perusteella vastaan kyllä ja ei. Neurotieteen yhdistäminen itsensä löytämisen teemaan oli erittäin mielenkiintoista. Voin itse vaikuttaa ajatusten kautta aivojeni rakenteeseen ja toimintaan. Sitä kautta voin vaikuttaa koko elämääni. Jumalan suunnitelma minusta ja tieteellisen teorian yhdistäminen, oli kiinnostavaa ja jotenkin armollistakin luettavaa. Pyhä Henki toimii oppaana suunnitelman toteutumisessa.

Vanhaa tuttua löytyy "arvioinnin apuvälineestä". Näitä kysymyksiä on käytetty ja käytetään paljon myös esimerkiksi kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian työvälineinä. Loppuosan harjoituksissa oli aika paljon tehtäviä, jotka ovat samankaltaisia useissa muissa mielen hallintaan tähtäävissä harjoituksissa. Uutta näkökulmaa edustaa ehkä se, että harjoituksiin oli liitetty myös kognitiivisiin taitoihin liittyviä tehtäviä, kuten matemaattisia, musiikillisia ja visuaalisia harjoituksia.

Lukukokemuksena kirja vaatii aikaa ja ajattelua. Teksti ei ollut kevyttä iltalukemista. Siitä näkyy, että kirjoittaja on alansa tohtori. Hänen vankka asiantuntemuksensa tuo tekstiin uskottavuutta. Se ei ole heppoista sananhelinää, joita useat vastaavan aiheen kirjat voivat olla. Lisäksi pidin erityisesti siitä, että Leaf oli löytänyt tieteelliselle ajattelulleen pohjaa myös Raamatusta.

"Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa" (Fil. 4:8).

Jouni Toikkanen

Lukutuoli