Kesäkuu 2018

Kirja: Jaakko Antila: Usko, elämä ja yhteys. Luterilaisuuden mahdollisuudet tänään ja huomenna: piispa Simo Peura 60 vuotta. Kirjapaja 2017.

Referaatti kirjan "Usko, Elämä ja Yhteys" Marjut Haapakankaan teemasta Saako Jumalaa rakastaa.

Kristillisen elämän alkuvaiheista saakka ollaan oltu sitä mieltä, että iankaikkinen elämä voidaan saavuttaa Jumalaa rakastamalla täydestä sydämestä ja lähimmäistä niinkuin itseäsi. Luther oli taas sitä mieltä, että rakkauden sijalle laitetaan usko ja lähimmäistä rakastetaan hyvinä ja oikeina tekoina. Myöhemmin Lutherin puhui oppilailleen Jumalan rakastamisesta uskon lisäksi. Haapakankaan mukaan aatehistoriallinen ilmapiiri vaikutti Lutherin rakkaudenteologian muotoutumiseen.

1100-1200-lukujen muutoksessa filosofinen ajatusmaailma aiheutti koko uuden muutoksen. Luther toteutti tätä filosofista ajattelua yliopistossa omassa opiskelussa, joka pohjautui Aristoteleen uuteen ajattelumallin nousukauteen, johon vaikutti yhteiskunnallisten olojen muutokset. Tuli käsite ihmisen yksilöllisyydestä, joka syntyi sielun ja ruumiin suhteista.

1200-luvun lopun ja 1300-luvun alun keskustelussa yksilön toiminnasta ja mielen käsityksestä rakkaus sai oman paikkansa. Lutherin toteaakin, että "usko, toivo ja rakkaus" niinkuin ensimmäisessä käskyssä sanotaan. Luther uskookin, että näistä ensimmäisenä tulee rakkaus. Ihmisen usko Jumalaan tulee siitä, että Jumala haluaa olla ihmiselle hyvä ja uskollinen ja sitä kautta tulee rakkaus.

Sovitetusta rakkaudesta Marjut Haapakangas kirjoittaa Lutherin ajatuksen mukaan, että samalla kun Pyhä Henki asettuu ihmiseen, usko herättää rakkauden ja rakkaus on itse Pyhä Henki. Luther on sitä mieltä, että ihmisiin, joihin Jumala on sytyttänyt rakkauden, eivät voi muuta ajatellakaan kuin että itse Jumala on sytyttänyt rakkauden.

Tämän artikkelin kirjoittaja tarkastelee Jumalan ja ihmisen välistä rakkautta enemmän Lutherin ajatusmallin mukaan, tosin on esillä muitakin koulukuntia, esim. ruotsalainen teologi Andres Nygren, jonka näkemykset perustuivat lundialaiseen koulukuntaan.

Lutherin mielestä myös laki käskee rakastamaan Jumalaa. Ihminen rakastaa Jumalaa Jumalan puhtaalla vastavuoroisella rakkaudella. Jumalan rakkaus on pyyteetöntä, kun taas ihmisten välinen rakkaus on itsekästä, joka vaatii kohteekseen jotain arvokasta ja hienoa.

Riitta Häkkinen

Lukutuoli