Järviranta

Järviranta on seurakunnalle lahjoitettu huvila, joka sijaitsee Alanen-järven rannalla Vehniän kylässä. Laukaan kirkonkylästä on Järvirantaan matkaa noin 20 km.

Huvilassa on käytössä tupa, keittiö ja kamari. Rannassa on puusauna. Järvirannassa pidetään kylän seurakunnallisia tilaisuuksia.

Tilojen ylläpidosta huolehtivat Vehniän kyläläiset. Järvirantaa voi varata Pirkko Laulajaiselta puh. 040 751 3796.

Järvirannan alttaripöytäAvoin päiväkerho syyskuussa 2007

Järviranta

 

Järvirannan tupa

Järvirannan osoite on Alasentie 34